skip to Main Content

Sinds 2007 houd ik mij bezig met hernieuwbare energie. Door deze ervaring heb ik een goed beeld van de ontwikkelingen binnen dit domein. In het bijzonder heb ik ervaring, kennis en netwerk op het gebied van offshore windenergie en elektrische mobiliteit, die ik graag inzet ter ondersteuning van mijn opdrachtgevers.

Offshore windenergie

Als projectleider van de tenders voor de windparken Hollandse Kust (zuid) heb ik goed inzicht gekregen in het overheidsbeleid voor offshore windenergie. Ik weet wat er zowel aan de overheidszijde als bij marktpartijen aan aspecten en belangen speelt bij de vormgeving van deze tenders. Ik kan daardoor marktpartijen en brancheorganisaties adviseren over hoe zij zowel inhoudelijk als procesmatig optimaal invloed kunnen uitoefenen op het overheidsbeleid voor offshore windenergie en de vormgeving van nieuwe tenders.

Meervoudig ruimtegebrek op zee (naast windenergie ook ruimte voor visserij, natuur, aquacultuur etc.) wordt van toenemend belang om de ambities op het terrein van duurzame energie te realiseren. Vanuit mijn kennis van het overheidsbeleid voor offshore windenergie kan ik marktpartijen, brancheorganisaties en NGO’s adviseren over hoe zij zowel inhoudelijk als procesmatig optimaal invloed kunnen uitoefenen op het overheidsbeleid. Daarnaast kan ik de betrokken partijen helpen om de synergie te zoeken en constructief oplossingen te ontwikkelen.

Innovatie blijft een belangrijke factor om de kosten van windenergie op zee te verlagen en oplossingen te vinden voor ecologische, ruimtelijke en netinpassing. Vanuit mijn betrokkenheid bij (de vormgeving van) het innovatiebeleid kan ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van programma’s en instrumenten.

Elektrische mobiliteit

Vanuit het ministerie van Economische Zaken heb ik in 2015 de Green Deal voor openbare laadpunten voor elektrische auto’s en de bijbehorende subsidieregeling tot stand gebracht. Ik heb dit gedaan door intensief te overleggen met gemeenten en brancheorganisaties, het ministerie van BZK en de Europese Commissie.

Daarnaast heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van een aantal fiscale Autobrieven waarin de fiscale stimulering van elektrische auto’s is vormgegeven. Ik heb daardoor een goed inzicht gekregen in het E-mobiliteitsbeleid en de problemen en oplossingen op het terrein van publieke laadinfrastructuur. Die kennis wil ik graag inzetten om bijvoorbeeld gemeenten te ondersteunen bij de vormgeving van hun lokale E-mobiliteitsbeleid

Back To Top