skip to Main Content

Ik ben analytisch sterk en goed in staat om mij binnen zeer korte tijd in nieuwe onderwerpen en organisaties in te werken. Ik beschik over een uitgebreid netwerk binnen de duurzame energiewereld. Daarnaast heb ik goed inzicht in de belangen die er spelen en ben ik goed in staat partijen met uiteenlopende belangen bij elkaar te brengen. Een sterke drive om resultaten te bereiken in combinatie met een grote mate van onafhankelijkheid om zelfstandig te kunnen opereren kenmerken mij als persoon. Daarbij stem ik goed met de opdrachtgever af.

Curriculum Vitae

Naam Bram van der Wees
Adres Buitentocht 46
Woonplaats 2353 VL Leiderdorp
Geboortedatum 18-03-1953
Nationaliteit Nederlands

Opleiding

1975 HBO Bedrijfseconomie, HES Den Haag
1982 Doctoraal Macro-economie, Universiteit van Amsterdam
1989 Management cursus Hoger Kader Financien
1991 Managementcursus Ministerie van V&W
2001 Leergang Bestuurlijk Management

Werkervaring

Organisatie:

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Producten (o.a.):

 • Offshore Tenders Hollandse kust;
 • Onderzoek regionaal economische effecten WOZ;
 • Meerjarige Maatschappelijke Innovatieprogramma WOZ.
Organisatie:

 • Ministerie van Economische Zaken
Producten (o.a.):

 • Green Deal en subsidieregeling laadinfrastructuur;
 • Fiscale Autobrief.
Organisatie:

 • Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie
Producten (o.a.):

 • Innovatieagenda Energie
Organisatie:

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Personenvervoer
Producten (o.a.):

 • Regionaal Economisch Alternatief Zuiderzeelijn;
 • Aansturingsmodel RWS en RIB.
Organisatie:

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, hoofddirectie Financieel Economische Zaken
Producten (o.a.):

 • BTW-compensatie-regeling Openbaar Vervoer;
 • Financiering HSL, Betuweroute en rivierdijkversterkingen;
Organisatie:

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, hoofddirectie Financieel Economische Zaken
Producten (o.a.):

 • Verantwoordelijk voor departementsbrede financiële control- en adviesfunctie.
Organisatie:

 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat, hoofddirectie Financieel Economische Zaken
Producten (o.a.):

 • Realiseren Wet op Infrastructuurfonds.
Organisatie:

 • Ministerie van Financien, directie Algemene Financiele en Economische Politiek
Producten (o.a.):

 • Opzet nieuw pensioenstelsel ABP.
Organisatie:

 • Trainee Postbank
 • Beleidsmedewerker ministerie van EZ
 • Kandidaatsassistent Universiteit van Amsterdam
Back To Top