skip to Main Content

Duurzame energie & consultancy

Een bijdrage leveren aan een duurzame energiewereld, dat is mijn passie. Ik wil men expertise voor dit onderwerp inzetten door bedrijven, overheden, NGO’s en brancheorganisaties te ondersteunen bij het realiseren van hun ambities op het terrein van hernieuwbare energie. Denk hierbij aan adviestrajecten of project- en programmamanagement binnen uw organisatie. In overleg wordt de optimale scope en vorm van deze ondersteuning vastgesteld.

Mijn ervaring spitst zich vooral toe op het terrein van offshore windenergie, elektrisch rijden en innovatie.

De expertises van VanderWeesConsulting zijn:

Offshore windenergie

Adviseren over hoe er zowel inhoudelijk als procesmatig optimaal invloed kan worden uitgeoefend op het overheidsbeleid.

Elektrische mobiliteit

Door mijn goede inzicht in problemen en oplossingen kan ik gemeenten ondersteunen bij de vormgeving van hun lokale E-mobiliteitsbeleid.

Innovatie

Een belangrijke factor om de kosten van windenergie op zee te verlagen en oplossingen te vinden voor ecologische, ruimtelijke en netinpassing.

Wat is mijn missie?

Met VanderWeesConsulting wil ik de kennis en ervaring die ik binnen de Rijksoverheid heb opgedaan inzetten om bedrijven, overheden, NGO’s en brancheorganisaties actief te ondersteunen bij de vormgeving en uitvoering van hun activiteiten op het terrein van duurzame energie.

Wie ben ik?

Na mijn afstuderen (hbo Bedrijfseconomie en doctoraal Macro-economie) ben ik vanaf begin jaren ’80 bij de Rijksoverheid actief geweest binnen verschillende beleidsterreinen. Eerst bij het ministerie van Financiën als (senior)beleidsmedewerker, daarna bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat in een aantal managementfuncties op financieel-economisch terrein. Sinds 2007 ben ik actief op het gebied van duurzame energie. Als projectleider van de InnovatieAgenda Energie was ik verantwoordelijk voor de totstandkoming van een interdepartementaal meerjarig innovatieprogramma (budget € 450 mln.), dat betrekking had op de belangrijkste energietransitiethema’s.

Daarna ging ik aan de slag bij het ministerie van Economische Zaken op het terrein van Elektrisch Rijden, waar ik ondermeer projectleider was voor de stimulering van de uitrol van de openbare laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Vervolgens ben ik in het team voor offshore windenergie projectleider geweest voor innovatie op het terrein van offshore windenergie en voor de tenders voor de windparken Hollandse Kust. Het was mijn taak om ervoor te zorgen dat door innovatie en een goede opzet van de tenders de uitrol van windenergie op zee tegen zo laag mogelijke kosten kon plaatsvinden.

Wilt u meer weten over de dienstverlening van VanderWeesConsulting of wilt u een nadere kennismaking? Bel of mail mij dan voor een vrijblijvende afspraak.

    Naam*

    E-mail*

    Back To Top